Amazon

Jak prodávat na Amazonu a platit DPH?

Perfektní článek psaný odborníkem na daně, převzatý z Podnikatel.cz, (více zde)

Dotaz

Chystám se začít prodávat zboží na Amazonu v Evropě, hlavně v Anglii, Itálii a Německu. Jsem živnostník. Budu využívat sklady a balící služby Amazonu (tzv. fullfilment by Amazon – FBA), takže je nutné, abych se registrovala k DPH.

Budu nakupovat zboží hlavně online v ČR a i v EU a posílat je do skladů Amazonu v Anglii, Itálii a Německu. Budu zaregistrována zvlášt na amazonu.uk, amazonu.de a amazonu.it a prodávat zboží ze skladu v té zemi buď jen v rámci té určité země, nebo v rámci celé EU (oboje je možné, záleží jakou možnost si zvolím na účtě Amazonu).

Jak to bude s daňovou povinností  a co bude pro mě výhodnější?

Mám se registrovat k DPH v ČR, nebo v té dané zemi např. v Anglii? Pokud budu registrována k DPH jen v Česku, tak jak vykazovat DPH v danověm přiznání? Zboží budu prodávat v cizině, ne na území ČR, nakupovat zboží budu v ČR nebo
v EU.

Je nutné, aby na faktuře z online eshopu z maloobchodu bylo uvedeno moje DIČ nebo alespon IČO?

Odpověď

Prodej zboží z území více evropských států znamená, že (z hlediska DPH) bude tzv. „místo plnění“ ve více zemích, z nichž každá může mít poněkud odlišné podmínky pro registraci k DPH. Navíc musíme rozlišovat situace, kdy dodáváte podnikatelským subjektům (a zde ještě rozlišujeme plátce a neplátce) nebo občanům – nepodnikatelům.

Z hlediska českého zákona o DPH a obecných podmínek daných Směrnicí 2006/112/ES lze uvést následující pravidla pro dodávky zboží z ČR podnikatelům v jiných zemích EU:

  • plátce DPH registrovaný v ČR dodávající zboží do jiného členského státu fakturuje bez daně, daň odvádí odběratel sídlící v jiném členském státě, musí jít ovšem o tam registrovaného plátce,
  • obdobně je nahlíženo na přemístění vlastního obchodního majetku do jiného státu EU, nakoupíte-li např. zboží v ČR a převezete si ho do skladu Anglii (kde budete též zaregistrována jako plátce), potom v ČR je dodávka osvobozena od DPH, ale v Anglii půjde o „pořízení zboží z jiného členského státu“ a musíte tam odvést DPH (zároveň uplatníte nárok na odpočet),
  • pokud se při dodávce do jiného členského státu změní vlastník, nejde o přemístění vlastního obchodního majetku, ale o dodání zboží do jiného členského státu, které je:
  • osvobozeno, je-li odběratelem plátce registrovaný v EU (viz výše) nebo
  • zdaněno v ČR, je-li odběratelem evropský podnikatel – neplátce (kterému ani pořízením zboží nevzniká registrační povinnost).

Registrační povinnost k DPH je třeba ověřit ve všech státech, ve kterých hodláte podnikat. Např. v ČR se nemusíte registrovat, dokud váš obrat (ve smyslu § 4 zákona o DPH) nepřekročí 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích a zároveň nepořídíte zboží z jiného členského státu v hodnotě převyšující 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím roce.

Zatím jsme hovořili o dodávkách zboží mezi státy EU, kdy na straně dodavatele i odběratele je podnikatelský subjekt. Pokud budete zboží dodávat konečným spotřebitelům, nejde (v terminologii zákona o DPH) o „dodání zboží“, ale o tzv. „zasílání zboží“.

V případě zasílání zboží má každá země svůj limit, do kterého se zasílání z jiného státu EU zdaňuje ve státě dodavatele. Je-li limit překročen, místo plnění a s ním i povinnost odvést daň se přesunuje do státu, kde má bydliště odběratel. Výše limitů je různá, obvykle 35 000 nebo 100 000 EUR za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Česká republika má limit stanoven v § 8 zákona o DPH na 1 140 000 Kč. Limity lze nalézt na stránkách české daňové správy.

Dodání v rámci jednoho státu je vnitrostátním zdanitelným plněním, které podléhá DPH dle předpisů dané země. Pokud tedy např. přemístíte zboží (obchodní majetek) do skladu v Itálii, kde budete registrovaná k DPH, v ČR půjde o osvobozené plnění a zároveň v Itálii budete mít (italskou) daň jak na výstupu, tak na vstupu (operace pro vás bude daňově neutrální). Při následném prodeji italskému odběrateli budete fakturovat cenu včetně italské DPH. A to jak v případě, kdy půjde o italského podnikatele, tak v případě, že půjde o italského konečného spotřebitele.

Z popisu uvedeného systému plyne pro vás, coby odběratele, následující: pokud svému dodavateli z jiné země EU nesdělíte ještě před transakcí své DIČ, bude Vám fakturovat s DPH dle státu svého sídla (bude Vás považovat za podnikatele – neplátce, resp. za konečného spotřebitele). V tomto případě ani nemůže postupovat jinak.

Pokud dodavatel z jiného státu EU je srozuměn s tím, že fakturuje plátci DPH registrovanému v ČR, fakturuje ceny bez daně, a vy musíte z daného plnění odvést DPH v ČR. Zároveň ovšem máte nárok na odpočet daně vstupu (je-li celé plnění použito pro podnikání).

Jestliže budete český plátce, a např. německý dodavatel vám (v rozporu s pravidly) vystaví fakturu s německou DPH, nezbavuje vás to povinnosti odvést se základu daně uvedeného na faktuře českou DPH českému finančnímu úřadu (i v této situaci máte nárok na odpočet).

Je tedy třeba dopředu jasně sjednat podmínky fakturace a hlavně doložit, že jste registrovaným plátcem (což si dodavatelé mohou ověřit v mezinárodním registru VIES).

 

 

Napiš komentář

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress